Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

MarcoDW
14:08
Reposted fromfitvet fitvet viakeepfit keepfit
14:06
6472 8f53 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaekatierina ekatierina
MarcoDW
13:44
8338 ccd4 390
Reposted fromcorvax corvax viaszatanista szatanista
MarcoDW
13:44
Ostatecznie, mimo najlepszych chęci, skoro nie stać Cię ani na zrozumienie ani serce ani żadne ustępstwa to przecież ja też mogę mieć cię w dupie!
— serplesniowy.soup.io
MarcoDW
13:42
MarcoDW
13:09
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
MarcoDW
09:57
9342 766d 390
MarcoDW
09:56
0047 a6f8 390
Reposted fromhagis hagis viagdziejestola gdziejestola
MarcoDW
09:56

Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek

Reposted fromclerii clerii viayourhabit yourhabit
09:42
(…) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko
MarcoDW
09:26
1372 84f8 390
Reposted fromrol rol viaskrzacik skrzacik
MarcoDW
09:25
2221 1b07 390
Repost this if You agree.
Reposted fromgodzio godzio viaskrzacik skrzacik
09:16
6964 45c3 390
MarcoDW
09:08
MarcoDW
09:08
9270 a601 390
Reposted fromosaki osaki viazurial zurial

February 18 2017

MarcoDW
16:51
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viashitsuri shitsuri
MarcoDW
16:50
5460 5c1f 390
Reposted frommentha mentha viasunshines4me sunshines4me
MarcoDW
14:28
3303 52e1 390
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viahoneybunny honeybunny
13:05
3722 b871 390
Reposted fromtron tron viaslania705 slania705
MarcoDW
11:27
Reposted fromweightless weightless viaamelinowa amelinowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl